Slide1 Slide2

Spuling af:

Spuling af brønde, kloaker og drænledninger. Vi kan også stå for spuling af parkeringspladser, veje samt øvrige asfalt- og betonoverflader.

Slamsugning af:

Vi står for slamsugning af alle typer tanke: Trix-, septic- og samletanke, ligesom vi kan afhjælpe problemer med renseanlæg, køkkenbrønde og fedtsamlere.

Slamafvanding af:

Septictanke, trixtanke og samletanke. Pumpestationer, renseanlæg, køkkenbrønde og fedtsamlere.

Andre ydelser:

Vi opsuger og transporterer brændstof som olie og benzin, står for rodskæring, rensning af faldstammer og betonfræsning.


Randers: 86 44 88 66 • Silkeborg: 86 82 78 45 • Hadsten: 86 98 18 88 • Ry: 20 42 43 45

Webdesign: Søgemedier A/S